Dầu Thủy Lực

Brotherpetro AW 68 18L – Dầu thủy lực

Dòng: Brotherpetro

Dung tích: 18 lít

SAE: ISO AW 68

Số lượng đã bán: 14

1.440.000

Brotherpetro HPLZ VG 68 18L – Dầu thủy lực

Dòng: Brotherpetro

Dung tích: 18 lít

SAE: ISO HPLZ VG 68

Số lượng đã bán: 21

1.280.000

Brotherpetro AW 68 200L – Dầu thủy lực

Dòng: Brotherpetro

Dung tích: 200 lít

SAE: ISO AW 68

Số lượng đã bán: 6

15.140.000

Brotherpetro HPLZ VG 68 200L – Dầu thủy lực

Dòng: Brotherpetro

Dung tích: 200 lít

SAE: ISO HPLZ VG 68

Số lượng đã bán: 8

13.570.000